Disclaimer

Hoewel Algebeld.nl de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en
haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan
aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

Alle informatie op deze website, dus ook de tarieven en voorwaarden, kunnen aan verandering
onderhevig zijn.

 

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen
kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Algebeld.nl zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele
fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het
resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van deze website.

 

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en
vormgeving van deze website komt toe aan Algebeld.nl en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Algebeld.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden
op deze website is of zijn geplaatst. Daarnaast is Algebeld.nl niet verantwoordelijk voor
hyperlinks die verwijzen naar deze website geplaatst op externe websites.

 

Algebeld.nl. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze
pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.